Scroll Top
Bedrijventerrein Kenniswerf
Bedrijventerrein Kenniswerf

Rondom de HZ University of Applied Sciences en het ROC Scalda wordt de ‘Kenniswerf’ ontwikkeld. Een gebied dat zich steeds meer ontwikkelt tot een aantrekkelijke omgeving om in te studeren, te werken en waar mogelijk te wonen. Samenwerking staat er centraal, krachten worden gebundeld en kennis wordt gedeeld! Hieruit is – een voor Zeeland – uniek ecosysteem ontstaan waar bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen innovatie en ondernemerschap agenderen.

Dockwize

Drijvende kracht achter dit ecosysteem is de Stichting Dockwize. Deze stichting heeft de positie om als onafhankelijk publiekprivaat samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen deze ontwikkelingen te stimuleren en regisseren.

Focus

De focus ligt op het helpen van ondernemers, studenten, MKB en corporates om te innoveren, groeien en opschalen. De Dockwize organisatie biedt ondernemers een programma op maat en helpt ze met het realiseren van hun bedrijfsidee of innovatievraagstuk.
Eén van de doelen is een toenemend aantal innovatieve startups in Zeeland met een groeiambitie. Die vervolgens uitgroeien tot duurzame, rendabele ondernemingen. De ambitie is het bouwen aan de toonaangevende Zeeuwse bedrijven van morgen!

Rol van de gemeente

De rol van de gemeente in de ontwikkeling is stimulerend en voorwaarden-scheppend. In het gebied dat fasegewijs bouwrijp wordt gemaakt, vestigen zich steeds meer bedrijven. Ook wordt de openbare ruimte fasegewijs aangepakt en participeert de gemeente in de stichting Dockwize.

Inspiratie

Op de website van Dockwize zie je alle mogelijkheden en het laatste nieuws van de diverse initiatieven en ondernemers. Ook kan je er kennis en ervaringen uitwisselen.
De Kenniswerf, een bron van inspiratie!

Nieuws gerelateerd aan Kenniswerf
Informatie:

Wil je meer informatie over Bedrijventerrein Kenniswerf?

jj

Bedrijventerrein Kenniswerf 

Clear Filters
Uitgelicht IN Vlissingen
Om andere dingen te ontdekken
Clear Filters