Uncategorized

GeenFoto

Binnen- en buitenhavens

Rondom de HZ University of Applied Sciences en het ROC Scalda wordt de ‘Kenniswerf’ ontwikkeld. Een gebied dat zich steeds meer ontwikkelt tot een aantrekkelijke omgeving om in te studeren, te werken en waar mogelijk te wonen. Samenwerking staat er centraal, krachten worden gebundeld en kennis wordt gedeeld! Hieruit is – een voor Zeeland – uniek ecosysteem ontstaan waar bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen innovatie en ondernemerschap agenderen.