Scroll Top
Kop van het Dok

De gemeente Vlissingen heeft een overeenstemming met WVO zorg over de locatie Kop van het Dok, gelegen tussen de helling en de Scheldegarage. WVO Zorg gaat op deze plek 182 woningen bouwen.
Half 2020 start de bouw van het appartementencomplex, dat naar verwachting in 2022 wordt opgeleverd.

Wonen met uitzicht op Dok en binnenstad

De ‘Kop van het Dok‘ ligt in het verlengde van de voormalige scheepshelling en de parkeergarage Scheldeplein. Het complex krijgt 3 woontorens op een woonlaag van 3 verdiepingen, met daarin een mix van koop- en (sociale)huurappartementen. De woningen krijgen een uniek uitzicht over het Dok, de Westerschelde en de binnenstad.

Parkeergarage

De toekomstige bewoners kunnen een parkeerplaats huren in parkeergarage ‘Scheldeplein’, die met een vaste loopbrug bereikbaar zal zijn.
Meer informatie over de woningen in het appartementencomplex vindt u op de projectwebsite.

Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier

De ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsvisie Scheldekwartier. Dit project kan worden gezien als een belangrijke impuls voor de ontwikkeling van de zuidzijde van het Scheldekwartier.
Het past in de ontwikkelingsfasering rondom de Kop van het Dok. Met aan de ene kant de Zware Plaatwerkerij (Scheldehof) en aan de andere kant de komende ontwikkeling van De Ketelmakerij.

Faciliteiten van woonzorgcentrum Scheldehof

De aannemer bouwt een loopbrug tussen het nieuwe complex en de Zware Plaatwerkerij, waar het woonzorgcentrum Scheldehof is gevestigd. Toekomstige bewoners van het complex kunnen gebruikmaken van de faciliteiten die hier beschikbaar zijn. Tevens kan WVO Zorg specifieke en dagelijkse zorg aan huis leveren.

Planning

  • Half 2020 is in opdracht van WVO Zorg gestart met de bouw van het appartementencomplex. De verwachtte bouwtijd is 2 jaar, met een oplevering in 2022;
  • Gemeente Vlissingen heeft in overleg met WVO Zorg en de betrokken aannemers maatregelen getroffen in het openbaar gebied voor de bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid;
  • In juni 2020 is de doorgaande route (Hellingbaan) tijdelijk verlegd. Er is een tijdelijke toegang aangelegd vanaf de rotonde naar de parkeergarage.

Scheepshelling

Het overgrote deel van de scheepshelling (90 meter) is gevuld met zand en vervolgens ingericht als bouwplaats voor de Kop van het Dok. Na de bouw blijft de scheepshelling behouden. Deze zal is overleg met belanghebbenden een passende functie krijgen in het gebied, als een blijvende herinnering aan het verleden.

Informatie:

Wil je meer informatie over het Scheldekwartier?

jj
Uitgelicht IN Vlissingen
Om andere dingen te ontdekken
Clear Filters