Scroll Top
Pastoor Derksen

Op die bewuste zondagochtend in april 1572 bereikt de opgebouwde spanning in Vlissingen haar hoogtepunt. De Spaanse schepen liggen als dreigende monsters voor de kust, klaar om troepen aan land te zetten en de stad te bezetten. De Vlissingers, die al jaren gebukt gaan onder de aanwezigheid van vreemde soldaten, zijn tot het uiterste gedreven. Opstandelingenleider Jan van Cuijk, een loyale aanhanger van de Prins van Oranje, wakkert de opstandige vlam verder aan.

Het korte hoorspel, dat deel uitmaakt van een driedelige serie, wekt het verhaal van de Vlissingse Opstand tot leven. Luisteraars worden meegenomen naar de St. Jacobskerk, waar de Vlissingse pastoor Derksen tijdens de vroegmis zijn afkeur uitspreekt over de komst van de Spaanse troepen. Ook wordt de spanning voelbaar wanneer een kwartiermaker namens de hertog van Alva het stadsbestuur opzoekt in het toenmalige stadhuis, op de hoek van de Breestraat en het Bellamypark.

Deze gebeurtenissen markeren een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog en tonen de moed van de Vlissingers die vastbesloten zijn om zich te verzetten tegen de overheersing. Het verhaal onthult de complexe dynamiek van politiek, loyaliteit en de drang naar vrijheid die destijds in de lucht hing. Het is een herinnering aan een cruciaal moment in de geschiedenis van Vlissingen en de Nederlandse Opstand.

 

Bekijk hier Vlissingen 1572 en ontdek de geschiedenis van Vlissingen