Scroll Top

Privacy Policy

Algemeen
Stichting IN Vlissingen Promotie (ook wel: IN Vlissingen) is de centrale toeristische organisatie van de stad Vlissingen. Stichting IN Vlissingen Promotie organiseert, ondersteunt en coördineert de organisatie van diverse activiteiten en campagnes en is in dat kader verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Dit Privacystatement heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van deze persoonsgegevens.

 

Nieuwsbrief
Aanmelden

Wanneer je je via deze website aanmeldt voor de nieuwsbrief, kan je maandelijks een nieuwsbrief verwachten met nieuws over onze organisatie en onze projecten. Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens in ons emailsysteem ‘Mailchimp’ (waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten) en gebruiken deze uitsluitend voor de toezending van de nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verwerken we en gebruiken we?

Voornaam (optioneel): we spreken je graag persoonlijk aan en willen onze nieuwsbrieven personaliseren, bijv.: “Beste Jan”.
Achternaam (optioneel): nog liever spreken we je in de nieuwsbrief aan met je voor- en achternaam, bijv.: “Beste Jan Jansen”.
E-mailadres (verplicht): het e-mailadres is uiteraard noodzakelijk om je de nieuwsbrief te verzenden.
Als je al in dit systeem staat, dan worden jouw gegevens geüpdatet, tenzij je jezelf eerder al had afgemeld. Als je nieuw bent, ontvang je een opt-in voor de nieuwsbrief. Door gebruik te maken van deze opt-in, geef je aan ons toestemming om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrief. We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent van welke gegevens we van jou vragen en waarom. Daarom vragen we je deze door te lezen en te accepteren. Is er iets niet duidelijk? Of missen we iets? Stuur gerust een e-mail naar info@invlissingen.nl en stel je vraag.

Voor het versturen van onze nieuwsbrief en mailings maakt Stichting IN Vlissingen Promotie gebruik van MailChimp, een verwerker die in de Verenigde Staten en zodoende buiten de Europese Economische Ruimte (EER) is gevestigd. Deze verwerker neemt deel aan het EU-US Privacy Shield. Doordat deze verwerker voldoet aan de strenge eisen van dit EU-US Privacy Shield, is het toegestaan data met deze verwerker uit te wisselen. Meer informatie over het EU-US Privacy Shield vind je op: https://www.privacyshield.gov/welcome.

Afmelden

Je kunt je gegeven toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde weer intrekken. Onderaan elke mailing staat een link ‘unsubscribe from this list’. Via deze link kun je je uitschrijven voor de nieuwsbrief.

 

Beeldmateriaal
Onder het beeldmateriaal bevinden zich portretten en dat zijn altijd persoonsgegevens. Stichting IN Vlissingen Promotie baseert zich voor de verwerking van deze persoonsgegevens op de AVG grondslag van het gerechtvaardigd belang. Mocht je ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kun je een verzoek tot verwijdering indienen via info@invlissingen.nl

Social media

Op evenementen die door Stichting IN Vlissingen Promotie worden (mede)georganiseerd kunnen foto’s worden gemaakt. Die foto’s kunnen vervolgens op social media worden gedeeld. Stichting IN Vlissingen Promotie heeft een gerechtvaardigd belang bij het publiceren van deze foto’s. Mocht je ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kun je een verzoek tot verwijdering indienen via info@invlissingen.nl.

 

Bewaartermijnen
Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat je ons vraagt om je gegevens te verwijderen. De e-mailadressen die wij gebruiken ter adressering van onze nieuwsbrieven, bewaren wij zolang je ingeschreven staat als nieuwsbriefabonnee. Uitgeschreven mailadressen worden jaarlijks verwijderd uit het systeem.

 

Rechten
Op 25 mei 2018 zijn de regels verder aangescherpt met betrekking tot gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Eén onderdeel daarvan is dat je het recht hebt om vergeten te worden. Wil je dat wij jouw gegevens verwijderen uit ons systeem? Mail dan naar info@invlissingen.nl o.v.v. ‘Verwijder mijn gegevens van invlissingen.nl’ en geef in deze mail in ieder geval je achternaam en het mailadres waarmee je jezelf had ingeschreven op. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Aan de hand van deze gegevens kunnen we je opzoeken en je gegevens verwijderen. Alle gegevens worden verstuurd via een SSL verbinding.

Andere rechten die je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt, zijn de rechten op inzage of wijziging van je persoonsgegevens of het recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je van één van deze rechten gebruik maken, mail dan naar info@invlissingen.nl.

 

Klachten
Mocht je vinden dat wij ons niet aan de geldende privacyregelgeving houden, dan helpen wij je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 17 september 2018. Stichting IN Vlissingen Promotie behoudt zich het recht voor dit privacystatement te wijzigen en te actualiseren.

 

Vragen en verzoeken
Heb je een vraag, mededeling of klacht over deze privacyverklaring of over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting IN Vlissingen Promotie? Neem dan contact met ons op via info@invlissingen.nl.

 

Cookieverklaring
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele cookies: Google Analytics / Universal Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit zijn functionele cookies waar geen persoonsgegevens in worden opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Graag wijzen wij je ook op de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, waarmee je kan voorkomen dat jouw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

De cookieverklaring van cookierecht.nl heeft als bron gediend bij de totstandkoming van dit document. Deze verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Stichting IN Vlissingen Promotie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze verklaring kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.