TIP DE REDACTIE

Wij willen graag continu op de hoogte blijven van alles wat er in Vlissingen gebeurt. Ben jij betrokken bij een mooi evenement, heb je een idee of mis je iets? Tip de redactie van IN Vlissingen. Wij behandelen ieder binnenkomende e-mail zorgvuldig.

Je verhaal wordt nog sterker als er een foto of een filmpje bij zit. Gebruik je mobiele telefoon, je digitale camera en maak een opname, screenshot of foto die treffend is voor het verhaal dat je graag bij ons onder de aandacht wil brengen.

Je krijgt persoonlijk bericht van onze redactie als wij jouw inzending plaatsen op onze website of meenemen in een van onze reportage-uitzendingen.

Door middel van het opsturen van tekst-, audio- of beeldmateriaal (hierna materialen) naar de redactie van IN Vlissingen verklaar je je akkoord met het volgende: je garandeert dat je bevoegd bent de door jou aangeleverde materialen openbaar te maken en te verveelvoudigen en dat deze materialen op geen enkele wijze inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, waaronder in ieder geval enig recht van intellectuele eigendom.

IN Vlissingen, een handelsmerk van ZeeuwsOnline, verkrijgt een onbeperkte licentie tot het openbaar maken en verveelvoudigen van de door jou aangeleverde materialen. Deze bevoegdheid omvat, maar is niet beperkt tot, het zonder beperking herhalen van de materialen, het bewerken van de materialen, en het openbaar maken dan wel beschikbaar stellen van de materialen via televisie, internet, mobiel en ieder ander medium nu bekend of in de toekomst ontwikkeld. IN Vlissingen is gerechtigd de hiervoor omschreven rechten aan de aan haar gelieerde moeder-, zuster- en dochtermaatschappijen door te geven.

Dus stuur al je verhalen, persberichten, tips, foto’s of filmpjes naar redactie@invlissingen.nl. Vergeet niet om je telefoonnummer in je e-mail te vermelden!