Scroll Top
Vlissingen 1572 – Colofon

Initiatief

Stichting Vlissingen Stad aan Zee

Penvoering project

Stichting Vrienden van Vlissingen

Scripts

Anna de Bruyckere

Ontwerp

Hans Bommeljé

Geluidsopnamen

Rob van de Sande (Frappante Fragmenten)

Stemacteurs

Doeke Roos, Gerard van Bodegom
Bertus Meijer, Hélène Warnshuis
Willem Peter Meeuwissen

Etalage

Ad Petiet (AWP rekwiesieten)

Website

Dennis Castel (ZeeuwsOnline)

Adviseurs

Peter van Druenen, Johan Francke

Medewerking van

Gemeente Vlissingen
Waterschap Scheldestromen
Reptielen Zoo Iguana