Scroll Top
Bij levensbedreigende situaties bel altijd direct 112.
Ziekenhuis IN Vlissingen

Adrz is een ziekenhuis dat verspreid is over locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee, waardoor het een breed bereik heeft in Zeeland. Met afdelingen voor algemene zorg en een aanzienlijke Spoedeisende Hulp speelt het een cruciale rol in het waarborgen van acute zorg in de regio.

Samenwerkingsbanden

Sinds 2017 maakt Adrz deel uit van het Erasmus MC, waarmee het zich verbindt met een vooraanstaand medisch centrum. Bovendien streeft Adrz naar synergie door samen te werken met huisartsen en andere zorginstellingen in de regio. Deze samenwerkingsverbanden hebben tot doel de kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg in Zeeland te verbeteren.

Een belangrijk aspect van hun benadering is het actief betrekken van de patiënt in het zorgproces. Adrz wil ervoor zorgen dat de patiënt een actieve rol kan spelen en kan meebeslissen in zijn behandeltraject. Deze focus op participatie draagt bij aan een meer gepersonaliseerde en patiëntgerichte benadering van de gezondheidszorg in de regio. Het ziekenhuis zet zich in om niet alleen zorg te bieden, maar ook om samen met de gemeenschap te bouwen aan een gezondere toekomst voor Zeeland.

CONTACTGEGEVENS

Koudekerkseweg 88
4382 EE Vlissingen
Telefoon: 088 125 0000
www.adrz.nl

Huisartsen