Scroll Top
Bedrijventerrein Baskenburg
Bedrijventerrein Baskenburg

De gemeente Vlissingen en de Vlissingse Bedrijven Club hebben gezamenlijk aanvullende richtlijnen opgesteld voor de beoordeling en mogelijke goedkeuring van nieuwe functies op het bedrijventerrein Baskensburg. Deze initiatieven zijn bedoeld om de levendigheid en aantrekkelijkheid van Baskensburg te waarborgen, zowel voor ondernemers als bezoekers. Het voornaamste doel is het creëren van een gunstig vestigingsklimaat, het handhaven en bevorderen van werkgelegenheid, en het verminderen van de leegstand van bedrijfspanden.

De totstandkoming van deze aanvullende spelregels getuigt van een aanpak van de gemeente en de bedrijvenclub om de ontwikkeling van Baskensburg in goede banen te leiden. Hierbij wordt de nadruk gelegd op stimuleren van duurzame groei en het optimaliseren van de economische bedrijvigheid in het gebied. Deze gezamenlijke inspanningen benadrukken de betrokkenheid van zowel de overheid als de lokale bedrijfsgemeenschap bij het bevorderen van een gezonde en florerende zakelijke omgeving.

Door het implementeren van deze extra spelregels wordt beoogd om een evenwichtige en strategische benadering te hanteren bij de beoordeling van nieuwe functies. Het streven is naar een synergie tussen economische ontwikkeling en behoud van de kwaliteit van Baskensburg als bedrijventerrein. Daarnaast wordt speciale aandacht besteed aan het beheersen van de leegstand van bedrijfspanden, wat niet alleen de esthetiek van het terrein bevordert, maar ook bijdraagt aan een positieve economische dynamiek.

 

Lees hier meer

Nieuws gerelateerd aan Baskenburg
Informatie:

Wil je meer informatie over Bedrijventerrein Vrijburg?

jj

Bedrijventerrein Baskenburg 

Clear Filters
Uitgelicht IN Vlissingen
Om andere dingen te ontdekken
Clear Filters